Εργασία και χώροι εργασίας

Εργασία και χώροι εργασίας
Δεκαετίες του 1950 και του 1960. Μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη στον Καναδά. Η άφιξη στην χώρα υποδοχής συνεπάγεται ταυτόχρονα την αναζήτηση εργασίας. Τα κοινωνικά και συγγενικά δίκτυα, οι διεθνείς οργανισμοί και η μεταναστευτική υπηρεσία του Καναδά συμβάλλουν καθοριστικά στην αναζήτηση κι εύρεση εργασίας φανερώνοντας πώς το μεταναστευτικό στάτους, το φύλο αλλά και η κοινή καταγωγή διαπλέκονται με την εργασία. Μέσα από τις μνήμες των πληροφορητών και πληροφορητριών ξετυλίγεται η καθημερινότητα στα εργοστάσια, αποτυπώνονται οι σκληρές συνθήκες εργασίας, οι σχέσεις εξουσίας, τα περιστατικά εργασιακής εκμετάλλευσης αλλά και οι δυναμικές εξέλιξης, ενώ παράλληλα καταγράφεται η οικονομική και ταξική πραγματικότητα της χώρας υποδοχής.