Οικογενειακή ζωή

Οικογενειακή ζωή
Η είσοδος στην χώρα υποδοχής σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί με την είσοδο στον έγγαμο βίο. Νέοι και νέες που βρίσκονται στον Καναδά γνωρίζουν τους μελλοντικούς συντρόφους τους κατά της διάρκεια της εργασίας, σε συγκεντρώσεις οικογενειακές, σε χώρους διασκέδασης ή ακολουθώντας την πρακτική του προξενιού προσκαλούν γυναίκες και άνδρες από την Ελλάδα καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τον γάμο ένα μέσο εισόδου στον Καναδά. Οι γαμήλιες φωτογραφίες ή οι φωτογραφίες που ανταλλάσσονται ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες αντανακλούν παράλληλα τις γαμήλιες πρακτικές, τις κοινωνικές αξίες και τα έμφυλα πρότυπα στην χώρα καταγωγής και την χώρα υποδοχής κι αφηγούνται πώς διαπλέκονται κι αναδιαμορφώνονται μέσω και λόγω της μεταναστευτικής κινητικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι ιστορίες αυτές φωτίζουν εξίσου το ζήτημα των συγγενικών σχέσεων και την αναδιαπραγμάτευση των ρόλων εντός της οικογένειας.