Κοινότητες και Ταυτότητες

Κοινότητες και Ταυτότητες
Ελληνικές κοινότητες, εθνικοτοπικοί σύλλογοι, ορθόδοξες εκκλησίες - από το Χάλιφαξ έως το Βανκούβερ- μαρτυρούν την προσπάθεια των Ελλήνων/Ελληνίδων μεταναστών και μεταναστριών να αναπτύξουν δεσμούς δημιουργώντας συλλογικότητες με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Aναδεικνύουν, ὀμως, και τις σχέσεις – όπως και την απουσία αυτών- με την κοινωνία υποδοχής. Μέσα από τις εμπειρίες του «μαζί» αλλά και του «χώρια», τα συναισθήματα τους και τις αφηγήσεις περί «ελληνικής» ταυτότητας οι μετανάστες/τριες σκιαγραφούν την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα στον Καναδά, την πολιτική της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και την υπό συνεχή διαπραγμάτευση ταυτότητα του μετανάστη «εν τω μέσω του εδώ και του εκεί».