Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
Το μορφωτικό επίπεδο όπως και η επιθυμία πρόσβασης στην παιδεία και κοινωνικής ανέλιξης, ιδίως για τις νέες γενιές, προσδιορίζουν πάντα τις μεταναστευτικές διαδρομές. Στην ελληνοκαναδική περίπτωση η μετανάστευση είναι επιπλέον στενά συνδεδεμένη με την εκπαίδευση λόγω της καναδικής πραγματικότητας. Τίθενται πάντα θέματα επιλογής γλώσσας άρα και σχολικών δικτύων, ιδιαίτερα στο Κεμπέκ της Ήρεμης επανάστασης και των γλωσσικών πολέμων. Η δε εκπαίδευση στα ελληνικά αιωρείται μεταξύ προσδοκίας διατήρησης μιας «πάτρειας» εθνικής ταυτότητας και ανησυχίας/επιθυμίας κοινωνικής ενσωμάτωσης.