Χρήση της γλώσσας

Χρήση της γλώσσας
Ανακατεύοντας Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, αλλά και την Κοινή Νέα Ελληνική με διαλεκτικά στοιχεία, οι Έλληνες/ίδες ζωντανεύουν ιστορίες από τον τόπο καταγωγής τους ή από τον Καναδά και αναδεικνύουν τον πολύπλευρο γλωσσικό τους πλούτο. Διηγούνται τους τρόπους εκμάθησης Αγγλικών-Γαλλικών, από λεξικά μέχρι και τηλεοπτικές εκπομπές όπως οι Φλιντστόουν, τις δυσκολίες που συνάντησαν καθώς και τους ευφάνταστους τρόπους με τους οποίους κατάφεραν να τις ξεπεράσουν. Μας μιλούν για τη μείξη γλωσσών, για τη σημασία της διατήρησης και μετάδοσης της ελληνικής γλώσσας από γενιά σε γενιά, και εκφράζουν την ανησυχία τους για τον γλωσσικό θάνατο των Ελληνικών στον Καναδά.