Πολιτική

Πολιτική
Οι πολιτικές εξελίξεις τόσο στην χώρα καταγωγής όσο και στην χώρα υποδοχής στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα πέρα από το γεγονός ότι έπαιξαν έναν καθοριστικό ρόλο στην μεταναστευτική κινητικότητα των Ελλήνων/Ελληνίδων, καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό την καθημερινή ζωή των μεταναστών/τριών στην χώρα υποδοχής. Οι αφηγήσεις για τις μεταρρυθμίσεις των μεταναστευτικών νομοθεσιών, την εκλογή του Πιέρ Τρουντώ, την Ήρεμη Έπανάσταση στο Κεμπέκ, τα δημοψηφίσματα περί επιβολής της γαλλικής γλώσσας αποτυπώνουν λόγους περί αισθήματος του ανήκειν. Από την άλλη, οι διαδηλώσεις κατά την διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα ή για το κυπριακό ζήτημα καταγράφουν στιγμές κρίσης για την ελληνική παροικία μαρτυρώντας στην ουσία πώς επιτελείται η επαφή με την «πατρίδα» και πώς νοηματοδοτείται η «εθνική» ταυτότητα στο εκάστοτε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο.