Η διαδικασία της μετανάστευσης

Στις περισσότερες περιστάσεις, η μετανάστευση δεν είναι καθόλου τυχαία, και αυτὀ συνέβη και κατά τη συγκυρία της μεταπολεμικής περιόδου, με την εμφάνιση διεθνών οργανισμών, όπως η Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης από την Ευρώπη, καθώς και διμερών συνθηκών που επεδίωκαν να τη ρυθμίσουν. Οι μετανάστες από νότιες τοποθεσίες της Ελλάδας μετανάστευσαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ακολουθώντας τη ‘μεταναστευτική μνήμη’ των χωριών τους κατά το πρώτο κύμα μετανάστευσης του 20ου αιώνα. Σε άλλες περιπτώσεις, η εγγύτητα έκανε τη διαφορά, ωθώντας τους περισσότερους μετανάστες από τη Βόρεια Ελλάδα να μετακινηθούν στη Γερμανία. Στην περίπτωση του Καναδά, η μετανάστευση υπήρξε κυρίως αποτέλεσμα διμερών συνθηκών και διεθνών συμφωνιών. Επαγγελματικές δεξιότητες, οικογενειακές δικτυώσεις και η προσαρμογή στις ανάγκες εργασίας της χώρας υποδοχής καθόρισαν την επιλογή της καναδικής πόλης εγκατάστασης για τους Έλληνες μετανάστες.